RODZINA TO FUNDAMENT

01 grudnia 2015r. rodzice uczniów naszego gimnazjum spotkali się z Andrzejem Sową, który podzielił się z nami historią własnego życia i na jej przykładzie uświadamiał wagę pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi. Jeżeli słuchamy, akceptujemy uczucia nastolatka, uczymy samodzielności, ponoszenia konsekwencji własnych zachowańi jednocześnie stawiamy jasne granice – to mamy dużą szansę na to, że nasze dzieci, mimo wielu zagrożeń spotykanych w życiu, wybiorą pozytywne wartości bez narkotyków, papierosów, alkoholu. Rodzina to fundament, na którym młody człowiek konstruuje całą swoją tożsamość. Nic tak nie chroni nastolatków przed problemami i zachowaniami ryzykownymi jak więź z rodzicami oparta na autentyczności i wzajemnej akceptacji.Bardzo szczere słowa Andrzeja Sowy, wynikające wprost z jego trudnych doświadczeń, poruszały i zastanawiały. Dawały też nadzieję na to, że zawsze możliwy jest moment pojednania. Spotkanie z Andrzejem Sową zebrało bardzo pozytywne opinie rodziców.
Odbyło się dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach.