Projekt Lepsza Szkoła i język polski

Od września realizowany jest w naszym gimnazjum projekt edukacyjny wydawnictwa GWO. Uczniowie klas I i II realizują podstawę programową w oparciu o podręcznik i ćwiczenia wydawnictwa „Między nami”. Systematyczna praca ucznia uzupełniana jest przez testy przygotowane przez wydawnictwo. Po ich napisaniu przez uczniów nauczyciele wpisują wyniki do ogólnopolskiej platformy danych. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez GWO wydawnictwo publikuje wyniki dla poszczególnych klas i każdego ucznia dostępne dla wszystkich. Dzięki analizie porównawczej danych każdy uczeń dostrzega swoje postępy i braki, które ma nadrobić. Zatem uczniowie klasy 1b i 2b przez cały rok szkolny systematycznie przygotowują się do kolejnych testowych egzaminów i mają możliwość analizy swoich wyników. Zarówno średnia krajowa jak i średnia szkoły jest przedmiotem odniesienia dla ucznia i jego rodzica. Tak więc testy GWO mobilizują moich uczniów do efektywniejszej pracy, która przynosi im prócz codziennego wysiłku realną satysfakcję z uczenia się języka polskiego. Sprawdź nas na platformie GWO i rozwiązuj zadania ze Strefy Ucznia!