Przykład zadania egzaminacyjnego.

Rozwiąż zadanie 7. Odpowiedź przyślij na dziennik elektroniczny.Odpowiedź poprawna przysłana 11 kwietnia,  zostanie nagrodzona.

Kliknij