Miesięczne archiwum: Październik 2018

Recytatorzy zanurzeni w lesie.

16 października 2018r. w Izbie Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Bielsko odbył się powiatowy konkurs recytatorski organizowany przez: Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej. Aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej pan Grzegorz Margas poprowadził dla uczniów warsztaty aktorskie, które miały ich przygotować do jeszcze lepszej recytacji. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie poezji i prozy ukazującej piękno i wyjątkowość lasu. Konkurs zwracał uwagę na fakt, że właśnie las stanowił inspirację dla twórców literatury. Młodzież oceniało wyjątkowe jury: aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej pan Adam Myrczek, wieloletni dziennikarz Telewizji Poslkiej, a obecnie Edukator w Nadleśnictwie Ustroń pani Monika Matl oraz polonistka, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej oraz korektor i redaktor książek Pani Katarzyna Zioła-Zemczak. Nagrody wręczali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko pan Marek Czader oraz przewodniczący jury pan Adam Myrczek. Ku naszej radości w kategorii gimnazjum jury nagrodziło naszych uczniów

1.miejsce: Katarzyna Kondek

wyróżnienie: Bartosz Pudełko.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Laureaci konkursu „Człowiek a środowisko”

Wyjątkową, bo piętnastą edycję powiatowego konkursu „Człowiek a środowisko” zaproponowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Ponadto rozstrzygnięcie odbyło się w roku dwudziestej rocznicy utworzenia Powiatu Bielskiego i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej i życia w środowisku naturalnym, a także kształtowanie wśród młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku oraz inspirowanie do twórczości plastycznej i literackiej. Zadaniem uczniów w części literackiej uczyniono napisanie wiersza lub innej formy literackiej ukazującej miejsce człowieka we współczesnym środowisku. Z racji, że organizatorzy postanowili uczcić aż trzy ważne rocznice, nagrody wręczał Wicestarosta Bielski Pan Grzegorz Szetyński oraz pracownicy Wydziału Ochorny Środowiska w Starostwie Bielskim: Pani Halina Macher i Jarosław Jesionka, a także członkowie Rady Powiatu Bielska-Białej. Podniosłej uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej – Weronika Heller na harfie, Paweł Heller na akordeonie. Utalentowane rodzeństwo uświetniło licznymi utworami galę laureatów. Spośród uczniów naszej szkoły mieliśmy, aż czworo laureatów:

1.miejsce: Konrad Twardzik,

3 wyróżnienia: Katarzyna Kondek, Alicja Latacz i Bartosz Pudełko.

Wielkie gratulacje dla laureatów!

wybory do samorządu uczniowskiego

28 września w naszej szkole odbyło się Święto Demokracji. Na dwóch długich przerwach odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły oraz nauczyciela opiekuna samorządu. Zasady absolutnie demokratyczne, wybory były powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i większościowe.

Wyborcy, czyli uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej nr 10 oraz z klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 1, mogli oddać swój głos na 5 kandydatów oraz spośród 23 nauczycieli wybrać opiekuna.

Frekwencja wyniosła 36,4%.

Pracom Młodzieżowej Komisji Wyborczej przyglądali się Mężowie Zaufania wystawieni przez niektóre zespoły klasowe.

Po wyjęciu z urny wyborczej kart do głosowania i obliczeniu wyników, okazało się, że dwóch kandydatów, Katarzyna Kondek i Sandra Ramza, otrzymało identyczną liczbę głosów. Wobec tego odbędzie się druga tura wyborów.

2.10.2018 r. odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego SU. Przy identycznej frekwencji zwyciężyła Kasia Kondek zostając przewodniczącą naszego Samorządu. Gratulujemy. Zastępcą została wybrana Sandra Ramza, a szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia wybrano Gabrysię Brzozę.

Młodzieżowa Komisja Wyborcza, która przygotowała wybory składała się z następujących uczniów:

Daria Kamieńska, Agnieszka Trojan, Julia Zwardoń, Adrian Kubieniec, Maciej Maciejowski, Michał Koziełek, Gracjan Wawak. Klasowymi Mężami Zaufania byli Tymoteysz Borowski, Miłosz Białek i Kajetan Woźniak.

Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie.