Miesięczne archiwum: Listopad 2018

RECITATION COMPETITION

On 16th October , 2018 in the Forest Education Chamber of the Bielsko Forest Inspectorate there was a poviat recitation competition organized by: Bielsko Forest District, Regional Teacher Training Center in Bielsko-Biała and Pedagogical Provincial Library in Bielsko-Biała. The actor of the Polish Theater in Bielsko-Biała, Mr. Grzegorz Margas, led the students’ workshops to prepare them for even better recitation. The participants’ task was to present poetry and prose showing the beauty and uniqueness of the forest. The competition drew attention to the fact that it was the forest that inspired the creators of literature. Youth was judged by a special jury: the actor of the Polish Theater in Bielsko-Biała Mr. Adam Myrczek; a longtime journalist of Polish Television, and now an educator in the Ustroń Forest District Mrs Monika Matl and a Polish teacher, consultant at the Regional Teacher Training Center in Bielsko-Biała and proofreader and editor of the books Mrs. Katarzyna Zioła-Zemczak. The prizes were awarded by: Marek Czader, Forestry Inspector of Bielsko, and Mr. Adam Myrczek, the chairman of the jury. To our joy in the middle school category, the jury rewarded our students

1st place: Katarzyna Kondek

The distinction was given to Bartosz Pudełko.

Congratulations for the awarded and wish you continued

„THE MAN AND THE ENVIRONMENT” COMPETITION

The Poviat Starosty in Bielsko-Biała proposed the unique, because the fifteenth edition of the poviat competition „Man and the Environment”. In addition, the settlement of the competition took place in the twentieth anniversary of the creation of the Bielsko Poviat and the 100th anniversary of Poland’s independence. The aim of the competition was to raise environmental awareness and life in the natural environment, as well as to shape the emotional attitude towards the right behaviors in the environment among young people and to inspire them to artistic and literary creativity. The task of the students in the literary part was to write a poem or other literary form showing the place of man in the contemporary environment. Due to the fact that the organizers decided to celebrate three important anniversaries, the awards were presented by Mr. Grzegorz Szetynski – Bielsko – Biała Wicestarost, and employees of the Department of Environmental Protection in the Bielsko Starosty: Mrs Halina Macher and Jarosław Jesionka, as well as members of the Bielsko-Biała District Council. A solemn celebration was accompanied by a concert performed by students of the State Music School in Bielsko-Biała – Weronika Heller on the harp, Paweł Heller on the accordion. Talented siblings graced the gala of laureates. From among our students, we had four winners:

1st place: Konrad Twardzik,

Three awards: Katarzyna Kondek, Alicja Latacz and Bartosz Pudełko.

Congratulations to the winners!

SPORT AND RECREATION CAMP IN SĘDZISZÓW

This year the Student Sports Club „Dycha” organized a sports camp in the Świętokrzyskie Province. A group of students from our school stayed on 20th – 30th August 2018 in the Sports and Recreation Center in Sędziszów. The basketball enthusiasts had at their disposal a large, 3-sector sports hall, an indoor swimming pool, a gym, volleyball, basketball and football  Orlik type pitches. The whole was complemented by spacious rooms with full bathroom, TV, Wi-Fi and excellent cuisine.

During the camp,  mainly  basketball activities were conducted. Participants could also demonstrate their skills from other sports. The possibility of sunbathing and swimming at a nearby water reservoir was also noteworthy, especially since the weather during the first week of the stay was good. An additional attraction was a full-day trip to the”Raj” Cave, Neanderthal Center, Leonardo da Vinci Science Center in Chęciny, and discos with Czech  basketball players as well as camp baptism for the „first year students”. At the end, prizes and commemorative t-shirts were given.

Mrs. Anna Telok and Mr.Paweł Pawlik watched over the safety the students.

Participants:

 Marta Drezner, Agnieszka Trojan, Mikołaj Grygierczyk, Jakub Burdziński, Daniel Łopata, Piotr Marciniak, Wojciech Szpyra,Tymoteusz Adamecki, Wiktor Czech, Adam Jeż, Kacper Kisielewski.

Wycieczka na politechnikę śląską

20 listopada 2018 roku uczniowie z  grupy projektowej w ramach programu grantowego „mPotega” uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Śląską.

Odwiedziliśmy wydział budownictwa gdzie uczniowie porównywali wielkości ugięcia jednoprzęsłowych konstrukcji  mostowych. Do wykonania doświadczenia i sprawdzenia wartości ugięcia posłużyły makiety dwóch mostów. Makiety posiadały identyczne rozpiętości i odpowiadały odpowiednio konstrukcji mostu podwieszanego oraz mostu łukowego. Na środku rozpiętości zamontowane były identyczne linijki szkolne mierzące wartość ugięcia. Każdy z mostów został identycznie oraz odpowiednio obciążony miniaturami samochodów wielkogabarytowych, powodujących kolejne ugięcia przęseł.Uczniowie po zakończeniu badania oraz analizy wartości ugięcia mostów wywnioskowali, że konstrukcja mostów łukowych jest dużo bardziej stabilna i odporna na ugięcia w porównaniu do mostów podwieszanych.

Na wydziale chemicznym uczniowie uczestniczyli w wykładzie dr hab. inż. Beaty Orlickiej  pt.”Chemia kosmetyków”.  Dowiedzieli się jak na przestrzeni wieków  naukowcy w swych laboratoriach pracowali nad  środkami i preparatami kosmetycznymi. Po przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa uczniowie udali się do laboratorium chemicznego gdzie otrzymali okulary i odzież  ochronną do  wykonania  doświadczeń chemicznych. Nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym przebiegiem doświadczeń czuwali doktoranci  Politechniki Śląskiej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z recepturą powstania kremu, żelu i błyszczyka a następnie przystąpili do stworzenia tych produktów. Było to bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ po zakończonych ćwiczeniach wszystkie produkty zabrali do domu.

 „Projekt dofinansowała Fundacja mBanku” 

konkurs zadaniowy online

W ramach projektu edukacyjnego „MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE APLIKACJE” w  październiku zorganizowano pierwszą i drugą turę konkursu zadaniowego  online w interaktywnej aplikacji . Linki do zadań konkursowych zostały umieszczone na   FB (strona projektu Program Grantowy „m Potęga”) oraz zostały rozesłane drogą e-mali do wszystkich uczniów w szkole,uczniowie rozwiązane zadania przesyłali również drogą elektroniczną na podany adres ( na rozwiązanie zadań mieli I tura 24 godziny, II tura 30 godzin).

Dni Życzliwości

Mamy przyjemność poinformować, że od minionego wtorku (22.11) do końca tygodnia trwały w naszej szkole zorganizowane przez Samorząd Uczniowski tzw. „Dni Życzliwości”, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas – 1, 2, 7 i 8 oraz klasy trzecie oddziałów gimnazjalnych. Idea była prosta – bądźmy dla siebie życzliwi! W jaki sposób? We wtorkowy poranek każdy z uczniów wylosował po jednej z karteczek przegotowanych przez SU, zawierające imię oraz nazwisko osoby, która miała doświadczyć życzliwości od losującego. Ważnym był fakt, że osoby wylosowane nie znały swojego „darczyńcy życzliwości”. Uczniowie zareagowali – jak zawsze – niezwykle żywo, dając popis swoich możliwości. Miejmy nadzieję, że tego typu działania nie będą wkrótce jedynie świętem, wyjątkowym momentem, ale codziennością!

Freundlichkeitstage

Wir möchten herzlich Bescheid geben, dass von Dienstag (22.11) bis zum 25ten November in unserer Schule ,,Freundlichkeitstage” dauerten, die von der Schülerselbstverwaltung organisiert wurden. Die Schüler aller Klassen- 1,2,7 und 8 sowie die dritten Klassen des Gymnasiums nahmen an ihnen teil. Die Idee war einfach- seien wir freundlich zueinander! Auf welche Art und Weise? Am Dienstagmorgen zog jeder von Schülern eine von Zettelchen, die von der Schülerselbstverwaltung vorbereitet wurden. Diese Zettelchen enthielten Namen und Vornamen der Person, die die Freundlichkeit von der Person, die ein Los zog, erfuhr. Wichtig war die Tatsache, dass die gelosten Personen ihren Freundlichkeitsschenker nicht kennten.

Najlepsza gazetka szkolna w województwie śląskim

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę kuratorium oświaty w Katowicach zorganizowało konkurs na okolicznościową gazetkę uczniowską pod hasłem „Ojczyzna jest naszą matką ziemską, Polska jest matką szczególną” (Jan Paweł II). Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów dotyczących działalności dziennikarskiej a ponadto uczniowie mieli okazję do wymiany doświadczeń w województwie śląskim. Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach objęła patronatem konkurs na czele z p. dyrektorem Jackiem Tarkotą. Z ramienia szkoły organizatorem została szkoła podstawowa nr 23 w Rudzie Śląskiej. Nasza szkoła zgłosiła do konkursu trzy gazetki w wykonaniu następujących zespołów: pierwszy reprezentowali uczniowie z kl. 8a SP 10: Mikołaj Grygierczyk, Kamil Olejak, Konrad Klocek. Gimnazjalistów reprezentowały dwa zespoły z kl. 3b: Emilia Legut, Karolina Polok i Kuba Kwaśniewicz oraz druga grupa w składzie Roksana Kumor, Justyna Pudłowska i Karolina Gluza. Uczniowie systematycznie gromadzili wiedzę, projektowali strony gazetki oraz opracowywali sam projekt graficzny. Specjalne miejsce w każdym wydaniu miały fotoreportaże. Profesjonalna komisja jury brała pod uwagę zgodność pracy z określoną formą w regulaminie, inspiracje setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprawność językową i stylistyczną, bogactwo form wypowiedzi dziennikarskich, jednolitość szaty graficznej oraz poprawny skład gazety. Ostatecznie werdykt jury był dla naszej reprezentacji wyjątkowo przychylny: zdobyliśmy tytuł laureata I miejsca w wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjum. Zaszczytny tytuł przyznano gimnazjalistkom z kl. 3b: Roksanie Kumor, Justynie Pudłowskiej i Karolinie Gluzie. Nagrodzona praca uczniów świadczy o ich solidnej i twórczej pracy od 3 lat na warsztatach dziennikarskich w ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Gratulujemy zaszczytnego sukcesu w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę!

Wycieczka do Krakowa

10 listopada uczniowie z klas: VIII C, VIII F, i 3 C uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej  do Krakowa. Każdy uczestnik otrzymał kartę pracy w której opisywał zwiedzane miejsca.

A można było zobaczyć Plac Matejki, Barbakan, Bramę Floriańską, Dom Jana Matejki, Wystawę w Muzeum Narodowym w Sukiennicach  pod tytułem „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego” zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Później  Wawel i komnaty królewskie oraz wystawa „Wawel zaginiony”.

Po tej dawce historii uczestnicy udali się do najmniejszej manufaktury cukierków gdzie obserwowano cały proces technologiczny związany z powstawaniem kolorowych słodkości. 

Przecinając krakowski rynek, jeden z największych w Europie, dotarliśmy do Collegium Maius, najstarszej części Akademii Krakowskiej utworzonej przez Kazimierza Wielkiego.

GRANT FOR SCHOOL UNDER THE „mPOWER” PROGRAM

For the second time, our school has received a grant in the „mPower” Program as part of a competition to support the development of mathematics in schools. The title of our project is „Mathematical and scientific applications” which has been highly evaluated and will be implemented from September of December in our school. Students will have the opportunity to solve mathematics and nature tasks that will be created in the Web 2.0 LearningApps.org application, supporting the process of learning and teaching using small interactive modules.
During the project there will be competitions, meetings promoting Maths and science. Students from project groups will take part in a trip to the Silesian University of Technology where they will be able to learn about the application of mathematics in natural sciences. We thank the sponsor for the funds granted.

„The project has been subsidized by the mBank Foundation”