Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

Pożegnaliśmy absolwentów i pożegnaliśmy gimnazjum…

                                                                                                                 Zaufałem drodze wąskiej…

                                                                                                                             Ks. Jan Twardowski

 

Pożegnaliśmy absolwentów i pożegnaliśmy gimnazjum…

18 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 1 jako ostatniego rocznika tego typu szkoły. Hasłem zakończenia były słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze”. Towarzyszyły mu podziękowania, pożegnania, przemyślenia i rozważania naszego patrona, ulubionego nauczyciela – ks. Jana od Biedronki. Wzruszające występy naszych absolwentek,  recytacja Ani Pietryki oraz śpiew Pauliny Paszek i Kingi Olearczyk uświetniły uroczystość pożegnania naszego gimnazjum.

W czasie uroczystości absolwenci zostali nagrodzeni w różnych kategoriach.                                Wyróżnienia za wiedzę, rzetelność, pracowitość oraz wzorowe sprawowanie otrzymali: Piotr Marciniak, Daniel Łopata, Emilia Legut, Wiktoria Wiewióra, Justyna Pudłowska, Jadwiga Zyzańska, Adrian Kubieniec, Katarzyna Tyc, Miłosz Białek, Kacper Kalarus, Julia Kosowska, Marcin Płucienniczak, Natalia Opałka.

Honorowa Odznaka Gimnazjalisty to nagroda przyznawana  za wyjątkowe osiągnięcia przynoszące chlubę i zaszczyt szkole. Wręczono ją: Adrianowi Kubieńcowi.

Nagrodą Rodziców za najlepsze wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym wyróżniono natomiast  Daniela Łopatę, Kacpra Kalarusa, Perry Świerczyńską, Emilię Legut.

Docenieni zostali także laureaci konkursów: laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „O historii po polsku” – Emilia Legut, a także: Justyna Pudłowska, Karolina Gluza, Roksana Kumor – laureatki Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych.

Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali: Patrycja Firganek, Justyna Pudłowska, Paweł Wizner, Szymon Mazur, Rafał Gałuszka, Daniel Łopata, Daniel Panek, Wojciech Szpyra, Dawid Kóska, Piotr Marciniak.

Za osiągnięcia w dziedzinie sztuki nagrodzono Weronikę Kopeć.

W tym dniu nie zabrakło również słów wdzięczności od uczniów kończących szkołę oraz podziękowań opiekunów za współpracę z teatrem i z biblioteką szkolną.

Bardzo ważną częścią programu były wyrazy uznania dla rodziców za pracę na rzecz klasy i szkoły w latach 2016-2019 oraz wręczenie odznaki Honorowego Dawcy Wiedzy osobom, które bezinteresownie przez wiele lat współpracowały z naszą szkołą. Podziękowania zostały złożone przez Pana Dyrektora Wojciecha Mika oraz Panią Dyrektor Alicję Pysz.

Wydarzenie to było niezwykłą okazją nie tylko do podziękowań, ale przede wszystkim do spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców, czyli wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną, pracują dla niej i budują pamięć o niej.

 Elżbieta Szczypka

 

 

„RESCUE AND TEACH RESCUING” – EDUCATIONAL PROGRAM

The RUR program consists in introducing classes in basic life-saving activities already in the first grades of primary school. Children get used to these important issues, right habits are shaped – first aid becomes natural for them.

As part of the „Rescue and Teach Rescuing” educational program (RUR) prepared and maintained by the Great Orchestra of Christmas Charity continuously from April 2006, and addressed to students in grades I-III / IV, in June 2019 we conducted a class about the basics of first aid for second grade class students.

Activities included:

safe behaviour at the place of the accident,
telephone call for medical assistance,
patency of the respiratory tract and checking the breath,
execution of a side rescue position determined in case of breathing
performing cardiopulmonary resuscitation in case of absence of breathing.

Thanks to the Great Orchestra of Christmas Charity, we received four small basic BLS phantoms, one phantom Little Anne CPR from Laerdal.

Classes were conducted by the tutor of the second grade class – Ms. Joanna Kołoczek and Mr. Stanisław Gola

Thanks to instilling these principles from an early age, when the child learns spontaneously, we shape a conscious and sensitive society.

NIGHT AT SCHOOL

On 7th June at 8pm, students met in front of our school building to fulfill their dream – to spend the night at school. Lot’s of attractions awaited students. Apart from integration games, team games, the students used their knowledge of healthy nutrition in practice, watched the film and the most important – they played the paperchase. Of course, lying in sleeping bags was accompanied by long conversations on important and serious topics.

A MEETING WITH A MEDICAL RESCUER

On June 7th, 2019, as part of education for safety, classes for third-grade junior high school students were conducted with the participation of a certified rescuer of the European Resuscitation Council, a medical rescuer, Mr Krzysztof Gazda, who has been cooperating with our school for many years.

Our guest quickly created a friendly atmosphere indispensable for this type of activities. His professionalism and experience made it possible to develop proper habits and behaviors, when providing first medical help.

We could learn cardiopulmonary resuscitation using a phantom. The proper arrangement of the victim in the lateral position was shown. We got to know what is the difference between fainting and unconsciousness and what myocardial infarction means, and the most important – how to behave then.

Mr. Krzysztof also presented ways to behave in various crisis situations (he participated in many rescue actions in many countries, only in Poland during the railway disaster near Szczekociny in 2012, and also repeatedly secured the safety of the participants of „Przystanek Woodstock” – now, from 2018 changed its name to Pol’and’Rock Festival)

Third grade students would like to thank Mr. Krzysztof for his commitment to communicate his invaluable knowledge about saving human life.
We are grateful for the dedication of his time and sharing his skills.
We hope that thanks to these activities we will be able to behave properly and rationally if we need first aid, and thanks to that we will all feel safer.

Zajęcia ogólnorozwojowe

W roku szkolnym 2019/2020 Uczniowski Klub Sportowy ” Dycha ” będzie prowadził zajęcia  dla najmłodszych  (2x w tygodniu po 1h )   w następujących grupach:

  1. Kl. 0 – I zajęcia ogólnorozwojowe dla dziewcząt i chłopców
  2. Kl. II – III zajęcia ogólnorozojowe z elementami siatkowki dla dziewcząt
  3. Kl. II-III zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla chłopców                                            Koszt uczestnictwa wynosi obecnie 25 zł. miesięcznie i jest to kwota składki członkowskiej klubu,  a nie opłata za zajęcia.   Zainteresowanych prosimy o kontakt w pierwszym tygodniu września przez dziennik elektroniczny lub pod nr tel . 500 255 215

THE MEETING OF SCHOOLS NAMED AFTER PRIEST JAN TWARDOWSKI

In the Temple of Divine Providence on  6th June, 2019. there was once again a meeting of schools bearing the name of priest Jan Twardowski, a great priest – a longtime rector of the Warsaw Church of the  „Wizytki” convent  – and a great poet who was honored with many of the most prestigious literary prizes (including the Pen Club Award) and distinctions, including Order of the Smile, the only in the world given by children.

The students along with the guardians took part in a solemn mass. We were welcomed by the custodian of the emerging sanctuary, the priest prelate Tadeusz Aleksandrowicz, who thanked for creating this holy place and encouraged God’s Providence to entrust himself. The concelebration was presided over by bishop Michał Janocha. He also gave a touching, very poetic sermon, which was interspersed with fragments of Father Twardowski’s poems. After the ceremony, prizes were awarded to schools that participated in the contest about priest Jan. Then after the mass we visited the grave of priest Jan Twardowski, who is in the Pantheon of Great Poles in the basement of the Temple, where we laid flowers.

Another highlight of our trip was visiting the Palace of Culture and Science along with a beautiful observation deck in Warsaw. The organizers of the meeting invited us to the next meeting of Twardowski’s schools

„Zapaleńcy” – (The Enthusiasts)

On 1st June , 2019, our school group of rescuers of the first premedical aid: Patryk Boczek, Mateusz Budniok and Stanisław Kamiński, participated in the 7th edition of the communal outdoor event „Zapaleńcy”. Our students have prepared one of the activity zones with the number 03 and the name „Lifeguards”. In this position, we cooperated with the Czechowicka Group of Medical Rescue „PCK” (Polish Red Cross). Our students made it possible for anyone who only wanted to try their hands at CPR to resuscitate cardiopulmonary function on three phantoms, practical execution of a side emergency position, exercise during rhinorrhea, telephone call for help, and practical learning of the use of AED (automatic defibrillator external).

Historical competition

On May 29th, 2019, recalling the 80th anniversary of the outbreak of World War II, our school organized the Communal Historical Competition „Battles and weapons of the greatest of wars 1939 – 1945”. Patronage over the competition was promoted by the mayor of Czechowice – Dziedzice, Mr. Marian Błachut, funding prizes for the participants.

The prizes were also sponsored by the president of the housing cooperative.

33 participants from the primary and junior high schools of our commune took part in the competition. They competed in two age categories: up to 13 years and from 13 to 16 years.

Participants had to demonstrate knowledge of various types of weapons, historical figures, major battles and events from that period, as well as information about the defense of our city.

MAY NATIONAL CELEBRATIONS

May is a unique month for us, Poles. In the first three days of May, three important holidays are celebrated.

May 1st is considered an International Labor Day celebrated not only in Poland, but also in the world. It is a public holiday and free from work.

May 2nd was established as the Flag Day of the Republic of Poland. It is a holiday in honor of Polish national colors, which have, as one of the few in the world, origin from heraldry – knowledge about coats of arms. We have been celebrating it since 2004. At this point, it is worth noting that in Będomin, there is the only national anthem museum in Europe, with other memorabilia related to our history.

May 3rd commemorates the introduction of the Constitution in Poland. This law was approved by the Four-Year Parliament in 1791. There was an urgent need to heal Poland. The reforms of the Parliament and the Constitution aimed at the internal strengthening our country, restoring its magnificence.