Bezpieczna szkoła

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo Waszych dzieci w szkole jest wartością stawianą przez nas na pierwszym miejscu. Dbamy zarówno o bezpieczeństwo fizyczne jak i cyfrowe. Systematycznie prowadzona jest  ocena stanu zabezpieczeń, wejście do szkoły jest monitorowane, prowadzona jest księga wejść/wyjść dla osób niezwiązanych bezpośrednio z placówką. Podczas każdej przerwy na korytarzach pełnione są nauczycielskie dyżury. Na terenie szkoły działa monitoring. W szkole istnieją procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki, z którymi mogą Państwo zapoznać się na miejscu. Nauczyciele i personel administracyjny są zaznajomieni z systemem alarmowym oraz z zasadami postępowania po jego ogłoszeniu. Co roku przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna dotycząca poczucia bezpieczeństwa przez dzieci, a jej wyniki świadczą, że nasi uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. W szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

 

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach
  Traugutta 11
  Tel. 32 215 22 20
  e-mail: poradnia.pp@wp.pl
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach
  Kolejowa 37
  Tel. (32) 215 50 98
  Tel. (32) 215 23 88
 • PUNKT KONSULTACYJNY w Czechowicach – Dziedzicach
  Nad Białką 1b (budynek Przedszkola Publicznego nr 10) 
    tel. 783-444-817 (czynny w godzinach dyżurów)

W Punkcie pracują specjaliści, którzy doradzają w trudnych sytuacjach rodzinnych, konfliktach, kryzysach. Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej mieszkańcom Gminy Czechowice-Dziedzice, członkom rodzin z problemem uzależnień i problemem przemocy (pomoc psychologiczna i prawna w sprawach rodzinnych m. in. konflikty małżeńskie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbania opiekuńczo- wychowawcze wobec dzieci, terapia małżeńska, terapia rodzinna, pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo).

Dyżury prawników i psychologów odbywają się według poniższego harmonogramu:

Jolanta Szczotka – Radca Prawny – wtorek 16.30 – 17.30

Aleksandra Lasa – Psycholog – środa 15.00 – 18.00

Szymon Herok – Radca Prawny – czwartek  15.00 – 18.00  

Krzysztof Czub – specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta – piątki 16.00-19.00

 

 • Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim

           Plac Jana Pawła II 3/3
          tel. 32 214-71-61, 32 214-71-77

 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
  Legionów 81
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  Tel.: 032/ 215-27-73
 • Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach
  Adama Mickiewicza 1
  Tel. (32) 214 88 10
 • Straż Miejska
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  Niepodległości 35
  tel. (0 32) 215-54-92
  e-mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl
 • Sąd Rejonowy w Pszczynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  ks. bp. Bogedaina 8
  43-200 Pszczyna
  tel. (32) 44 94 100           
   e-mail: rodzinny@pszczyna.sr.gov.pl
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku – Białej
  Piękna 2
  Tel. Całodobowo 33 814 62 21, 33 19288
  Niebieska Linia 33 811 99 00
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku – Białej
  Sobieskiego 83,
  tel. 33 828 40 74
  Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
  tel. 33 828 40 75
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej
  Piastowska 40
  tel. 33 81 36 930
  e- mail: pcpr@powiat.bielsko.pl