Pożegnaliśmy absolwentów i pożegnaliśmy gimnazjum…

                                                                                                                 Zaufałem drodze wąskiej…

                                                                                                                             Ks. Jan Twardowski

 

Pożegnaliśmy absolwentów i pożegnaliśmy gimnazjum…

18 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 1 jako ostatniego rocznika tego typu szkoły. Hasłem zakończenia były słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze”. Towarzyszyły mu podziękowania, pożegnania, przemyślenia i rozważania naszego patrona, ulubionego nauczyciela – ks. Jana od Biedronki. Wzruszające występy naszych absolwentek,  recytacja Ani Pietryki oraz śpiew Pauliny Paszek i Kingi Olearczyk uświetniły uroczystość pożegnania naszego gimnazjum.

W czasie uroczystości absolwenci zostali nagrodzeni w różnych kategoriach.                                Wyróżnienia za wiedzę, rzetelność, pracowitość oraz wzorowe sprawowanie otrzymali: Piotr Marciniak, Daniel Łopata, Emilia Legut, Wiktoria Wiewióra, Justyna Pudłowska, Jadwiga Zyzańska, Adrian Kubieniec, Katarzyna Tyc, Miłosz Białek, Kacper Kalarus, Julia Kosowska, Marcin Płucienniczak, Natalia Opałka.

Honorowa Odznaka Gimnazjalisty to nagroda przyznawana  za wyjątkowe osiągnięcia przynoszące chlubę i zaszczyt szkole. Wręczono ją: Adrianowi Kubieńcowi.

Nagrodą Rodziców za najlepsze wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym wyróżniono natomiast  Daniela Łopatę, Kacpra Kalarusa, Perry Świerczyńską, Emilię Legut.

Docenieni zostali także laureaci konkursów: laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „O historii po polsku” – Emilia Legut, a także: Justyna Pudłowska, Karolina Gluza, Roksana Kumor – laureatki Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych.

Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali: Patrycja Firganek, Justyna Pudłowska, Paweł Wizner, Szymon Mazur, Rafał Gałuszka, Daniel Łopata, Daniel Panek, Wojciech Szpyra, Dawid Kóska, Piotr Marciniak.

Za osiągnięcia w dziedzinie sztuki nagrodzono Weronikę Kopeć.

W tym dniu nie zabrakło również słów wdzięczności od uczniów kończących szkołę oraz podziękowań opiekunów za współpracę z teatrem i z biblioteką szkolną.

Bardzo ważną częścią programu były wyrazy uznania dla rodziców za pracę na rzecz klasy i szkoły w latach 2016-2019 oraz wręczenie odznaki Honorowego Dawcy Wiedzy osobom, które bezinteresownie przez wiele lat współpracowały z naszą szkołą. Podziękowania zostały złożone przez Pana Dyrektora Wojciecha Mika oraz Panią Dyrektor Alicję Pysz.

Wydarzenie to było niezwykłą okazją nie tylko do podziękowań, ale przede wszystkim do spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców, czyli wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną, pracują dla niej i budują pamięć o niej.

 Elżbieta Szczypka