RUR – akcja edukacyjna WOŚP

Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tymi  ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

W ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) przygotowanego i prowadzonego przez WOŚP nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku, a skierowanego do uczniów klas I-III/IV, prowadzono u nas w czerwcu 2019 roku zajęcia z podstaw pierwszej pomocy dla uczniów klasy II b. 

Działania obejmowały:

  • bezpieczne zachowanie w miejscu zdarzenia,
  • telefoniczne wezwanie pomocy medycznej,
  • udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu,
  • wykonanie pozycji ratowniczej bocznej ustalonej w przypadku stwierdzenia oddechu
  • wykonanie resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku braku stwierdzenia oddechu.

Dzięki Fundacji WOŚP otrzymaliśmy cztery małe fantomy podstawowe BLS, jeden fantom Little Anne CPR firmy Laerdal oraz atrapy telefonów.

Zajęcia prowadziła wychowawczyni wymienionej klasy – Pani Joanna Kołoczek oraz Stanisław Gola

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. 

Dzięki wpajaniu tychże zasad od najmłodszych lat, kiedy dziecko spontanicznie i bez uprzedzeń uczy się, kształtujemy świadome i wrażliwe na bezpieczeństwo społeczeństwo.