Święto poezji

Dnia 6 VI 2019 odbył się XII konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego organizowany przez naszą szkołę.  Uczestniczyło w nim 21 recytatorów z 8 szkól z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.  Mieliśmy okazję zastanowić się nad treścią wierszy naszego patrona i mogliśmy wsłuchać się w piękno języka jakim ks. Jan pisał swoje utwory. Recytatorów oceniała pani Agata Chwierut  polonistka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie i  pani Magdalena Wygoda pracująca w dziale promocji Biblioteki Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Jury ogłosiło swój werdykt… i recytatorami Roku 2019 zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach. Przyznano także 5 nagród, które trafiły do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie. Jak co roku nagrodami były oryginalne drewniane statuetki malwy i nagrody książkowe z poezją ks. Jana Twardowskiego.

Wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do recytacji, składamy gorące podziękowania za ich trud i wspaniałe podejście do oryginalnej twórczości, a uczniom gratulujemy zarówno udziału w konkursie jak i osiągniętych sukcesów.