Zapaleńcy

1 czerwca 2019 roku nasza szkolna  grupa ratowników w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w składzie: Patryk Boczek, Mateusz Budniok i Stanisław Kamiński, uczestniczyła w VII edycji gminnej imprezy plenerowej „Zapaleńcy”. Nasi uczniowie przygotowali jedną ze stref aktywności o numerze 03 i nazwie „Ratownicy”.  Na stanowisku tym współpracowaliśmy z Czechowicką Grupą Ratowników Medycznych PCK. Nasi uczniowie umożliwiali każdemu, kto tylko chciał spróbować swoich sił w RKO do resuscytacji krążeniowo – oddechowej działania na trzech fantomach, praktyczne wykonanie pozycji ratowniczej bocznej ustalonej, ćwiczenie pomocy podczas krwotoku z nosa, wykonanie telefonicznego wezwania pomocy,  oraz praktyczną naukę  użycia AED czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).