Narodowe Czytanie 2019

Tradycją naszej szkoły jest udział w Narodowym Czytaniu.
W tym roku spośród ośmiu nowel na 8.Narodowe Czytanie wybraliśmy „Katarynkę” Bolesława Prusa. Dnia 11 IX 2019 r. spotkanie z lekturą rozpoczęło się od dźwięków katarynki, a potem klasy siódme i ósme wysłuchały tekstu noweli. Lektorami byli: pani dyrektor Alicja Puzoń, pani wicedyrektor Anna Telok, pani Beata Tomasiewicz, pani Aldona Wawrzos, pani Patrycja Borak, pani Paulina Chlebek, pani Edyta Głombek, pan Mateusz Wróbel i pan Stanisław Pięta.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za wzruszenia i przypomnienie, że wrażliwość na ludzką krzywdę jest moralnym obowiązkiem człowieka. Czytajmy polskie nowele!