Wyjazd do Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz – Birkenau

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 23 września odbył się wyjazd klas VIII Szkoły Podstawowej nr 10 do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Wzięło w niej udział 96 uczniów. Aby właściwie przygotować się do zwiedzania miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, nauczyciele na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii, wos – u oraz edukacji regionalnej przygotowywali podopiecznych do tej wizyty.
Na miejscu przewodnicy przedstawili nam ogrom cierpienia więźniów i nieludzkich zbrodni hitlerowskich – zarówno w Auschwitz I jak i w Auschwitz II – Birkenau.

Dramat tegoż miejsca, przesiąkniętego cierpieniem niewinnych ofiar nadaje wyjątkowy sens tej wizycie i prowadzonej w tej tragicznej scenerii żywej lekcji historii. Wiele przemyśleń i emocji powstałych w tym właśnie miejscu pomaga zrozumieć sens i znaczenie istoty człowieczeństwa.

Mamy nadzieję, że dzięki poznaniu tego miejsca – muzeum, nauczymy się inaczej patrzeć i kształtować nasze życie i relacje z bliźnimi.