Miesięczne archiwum: Październik 2019

Święto Edukacji Narodowej

           

  11 października klasy 0-3 uczciły swoich nauczycieli w przeddzień Ich święta. Uroczysty apel, wraz ze swoją wychowawczynią  p. Ewą Przepiórą, przygotowała klasa 2A. 
Ubrani w stroje krakowskie, przekazali najlepsze życzenia i podziękowania za ich pracę.
  W dowcipny sposób podali sposób na ucznia. Wszak jego formowanie zaczyna się już w przedszkolu  i kontynuowane jest w latach następnych. Stopniowo dodawane są inne składniki, np.nieco odwagi doprawianej sporą dawką nieśmiałości, wyobraźnia i wrażliwość. Wlewana jest wciąż nowa wiedza zaprawiona systematycznością. Doprawiamy to umiejętnością ściągania i zabiegania o lepsze stopnie, dodajemy dobry wzrok i słuch. Ciasto formujemy na kształt barana, osła, gęsi, cielęcia lub papugi.Wypiekamy następnie w temperaturze jaką osiąga nauczyciel podczas furii przez 45 minut lekcji.
Nie zapominamy o nakłuwaniu cyrklem lub innym ostrym przyrządem szkolnym w celu wypuszczenie wody sodowej z głowy. I dopiero wtedy powstaje właściwie uformowany uczeń.

    Wręczono również nagrody na Gali Oskarowi- Jabłkowej. Było wiele kategorii, starano się bowiem uczcić wszystkich:

 • w kategorii BAW SIĘ Z NAMI LALECZKAMI nagrodę otrzymały panie Agnieszka Żmuda ,  Liliana Walaszczyk i Agnieszka Kempny;
 • w kategorii SKUP, SPRZEDAŻ , ALLEGRO, PL laureatem  zostały panie Agata Szary i Renata Pawłowska- Szendzielorz;
 • w kategorii PRZYJACIÓŁKA CYBERMISIA I MILUSIA nagrodę zdobyła pani Ewelina Ślęczka;
 • w kategorii NIEBIAŃSKI SPOKÓJ wygrała siostra Agnia;
 • w kategorii PRZYJACIÓŁKI DZIECI Z BULLERBYN nagrodę otrzymały panie Ewa Przepióra i Sylwia Kopeć;
 • zwycięzcą w kategorii PLUSIK I MINUSIK są panie  Monika Wróbel  i Anna Sporys  ;
 • bezkonkurencyjne w kategorii ZARADNA MATKA DYREKTORKA okazały się panie dyrektor Alicja Puzoń , Anna Telok i Aleksandra Cielecka;
 • w kategorii PRZYJACIÓŁKA MOLIKÓW KSIĄŻKOWYCH zwyciężyła pani Edyta Głombek;
 • kolejna kategoria to PAŁECZKI, TYCZKI I POTYCZKI, w której zwyciężyła pani Beata Duda;
 • następna kategoria to MUZA MŁODYCH TWÓRCÓW jej laureatką została pani Beata Dygowska;
 • w kategorii KRÓLOWA SEKRETARIATU nagrodę otrzymuje pani Ewelina Klocek;
 • następna kategoria to PANI SERC jej laureatką została pani Urszula Góra;
 • ostatnia kategoria to THE BEST ENGLISH TEACHER, w której zwyciężyły panie Agnieszka Wrońska, Agnieszka Kwaśniak i Magdalena Martyniszyn;
 • i nie mniej  ważna kategoria- ULUBIONA AKOMPANIATORKA I PRZYJACIÓŁKA
  PAUZY I ĆWIERĆNUTKI  została nią oczywiście pani Magdalena Kozłowska.

Każda Laureatka dostała Piękne jabłuszko przystrojone wstążeczką i stosowny dyplom w tejże formie.
Na koniec wyjaśnił się strój uczniów- zaśpiewali Paniom na melodię krakowiaka życzenia.

Ewa Przepióra

 

 

Wycieczka do Sądu Rejonowego w Pszczynie

Motto wycieczki przedmiotowej do Sądu Rejonowego w Pszczynie

Ius est ars boni et aequi

(łac. tłum.:  Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne).

Jest to paremia, czyli sentencja, przysłowie, sformułowana przez rzymskiego prawnika Publiusa  Iuventiusa Celsusa w II w. n.e. Jak widać, mimo upływu czasu, rzymskie określenia prawne mogą stanowi ć podstawę także współczesnego wykonywania i stosowania prawa.

10 października 2019 roku uczniowie klasy VIII E w ramach wyjazdu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie odwiedzili  II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Młodzież zapoznała się z krótka historią Pszczyny, ale przede wszystkim z pracą sądu, jego historią, architekturą budynku, zakresem rozstrzyganych spraw, przebiegiem procesu karnego, sposobem orzekania o przekroczeniu czy złamaniu prawa. Poznała wokandę, czyli kolejność wywoływania spraw sądowych, oraz w praktyce procesu prawa oskarżonego, sposób pracy sędziego, prokuratora i protokolanta.

Sędzia wyjaśnił nam określenia: apelacja, prawomocność wyroku, zaskarżenie uchylenia wyroku, ławnik, dowody procesowe, kiedy przysługuje prawo do obrońcy z urzędu i wiele innych.

Uczestnicy wycieczki  wypełniali kartę pracy w której sprawdzano znajomość w/w określeń i wiadomości.

Ogromne podziękowania składamy Pani z sekretariatu sądu, za umożliwienie tej wizyty. Procesowi przewodniczył Sędzia Sądu Rejonowego Wydziału Karnego i Wydziału Wykonywania Orzeczeń Artur Kot,  który nie szczędząc własnego czasu, w bardzo przystępny sposób, wprowadzał naszych uczniów w zasady pracy sądu, jego specyfikę oraz prawnicze i sądowe niuanse (m.in. dowiedzieliśmy się, że za ogłoszenie fałszywego alarmu bombowego grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, za posiadanie narkotyków do 8 lat, za składanie fałszywych zeznań do 3 lat więzienia, a także, że zawieszenie wyroku, czyli warunkowe odroczenie odbywania kary, dotyczy tylko wyroków do 1 roku więzienia).

Opowiedział jaką drogę należy przebyć , aby zostać sędzią w RP.

Zobaczyliśmy także obecny hotel PTTK  (dawniej areszt śledczy), będący elementem zespołu budynków sądu w Pszczynie, oraz budynek III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Dziękujemy za opiekę nad naszą wycieczką Pani Edycie Głombek , ze szkolnej biblioteki.

Stanisław Gola

„Młodzi głosują”

9 października w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” , uczniowie z klas VII i VIII naszej szkoły zorganizowali i przeprowadzili prawybory do sejmu RP.
Najpierw zespoły uczniowskie z  klas VIII przeprowadziły akcję uświadamiającą klasy VII czym jest demokracja, jaką rolę odgrywają w niej wybory, jak należy głosować, jak przygotować się do świadomego oddania głosu.
Następnie przygotowano plakaty wyjaśniające czym jest demokracja, dlaczego należy głosować  i  jak głosować.

Ukoronowaniem działań był udział w szkolnych prawyborach.

W składzie młodzieżowej komisji wyborczej zasiedli

– jako przewodnicząca Maja Koprzywa

– jako członkowie: Aleksandra Kukuczka, Paulina Grygierzec, Adam Studnicki, Paweł Waliczek, Karolina Gajda, Dominik Giziński, Kacper Łukosz, Roksana Kaczmarek, Dominika Szwedka, Gracjan Wawak.

Głosowanie przeprowadzono na dwóch długich przerwach. Każdy wyborca musiał posiadać legitymację lub dokument ze zdjęciem, oraz złożyć podpis na liście klasowej potwierdzający odbiór karty do głosowania. Głosowanie było tajne – głosowano w kabinach, powszechne – uprawnieni byli wszyscy uczniowie klas VII i VIII, wolne – głosowały te osoby, które chciały, bez przymusu i równe –każdy mógł oddać jeden głos i  każdy z nich był tak samo ważny.

Uprawnionych do głosowania z klas VII i VIII było 183 uczniów

Oddano 122 głosy, w  tym ważnych 117, głosów nieważnych było 5.  Frekwencja wyniosła 67%

 Wyniki prawyborów:

 1. Koalicja Komitetów Wyborczych Koalicja Obywatelski i Zieloni – 31 głosów
 2. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 28 głosów
 3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  – 22 głosy
 4. Komitet Wyborczy Stronnictwo Ludowe – 20 głosów
 5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 16 głosów

Opiekę nad akcją sprawowali nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: Stanisław Pięta i Stanisław Gola.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji akcji „Młodzi głosują” i przyczynili się do upowszechnienia zasad demokracji.

Więcej informacji ukazują zdjęcia z prawyborów.

 

profilaktyka cyberbezpieczeństwa

Laptop, tablet, komputer, smartfon – dzięki tym urządzeniom z dostępem do Internetu możemy znaleźć mnóstwo bezcennej wiedzy oraz interesujących opinii, które poszerzą nasze horyzonty. Aby umiejętnie korzystać z nowoczesnych technologii musimy jednak wiedzieć jak ustrzec się przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Taki był też cel ciekawych wykładów dla klas ósmych prowadzonych przez profilaktyka – pana Piotra Rychłego. Bądźmy bezpieczni i wolni od uzależnień –  kontrolujmy czas spędzamy przed komputerem, korzystajmy ze sprawdzonych narzędzi i wiarygodnych źródeł. Dbajmy o siebie w Internecie!

Wykłady zorganizowaliśmy we współpracy z Urzędem Miejskim – biurem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniem.

Stulecie Powstań Śląskich (1919-1921)

Uczniowie klasy 8c oraz klasy 7e wraz ze swoimi wychowawcami wzięli udział w niezwykłej lekcji na Zamku Książąt Sułkowskich. Na przykładzie muzealiów z epoki (m.in. czasopism, sztandarów czy innych pamiątek) zobrazowano uczniom wysiłek ówczesnych ludzi w walce dla odradzającej się Niepodległej.
Uczniowie obejrzeli również wystawę „Bielski wrzesień. Pamięć o latach okupacji”.
Wystawa przygotowana przez Muzeum wpisuje się w uroczystości związane z 80. rocznicą napaści Niemiec i ZSRR na Polskę. Wszystkich zachęcamy do udziału takiej lekcji historii.

„Zdolni z Czechowic- Dziedzic, miasta z zapałem”

W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu naukowego „Zdolni z Czechowic- Dziedzic, miasta z zapałem”organizowanego przez Urząd Miasta Czechowice- Dziedzice i Grupę „Lotos” . Operatorem przedsięwzięcia jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach- Dziedzicach.
Jego celem jest ulepszenie opieki nad zdolnymi uczniami, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja metody naukowej w czechowickich szkołach.
Temat realizowany przez zespół badawczych klas I-III to : „Proszę? Co? Słucham?- czyli o wpływie hałasu szkolnego na ucznia.” Projekt
ma na celu obniżenie poziomu hałasu w naszej szkole poprzez zwiększenie świadomości jego szkodliwości wśród uczniów.
Natomiast uczennice z klasy ósmej  Justyna, Ola i Zuzia pracują nad stworzeniem gry turystycznej, która będzie znana pod tytułem „Czechowicki wehikuł czasu”. Gra ma na celu połączenie zabawy w przestrzeni miasta i nauki o jej historii. Chcemy stworzyć ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu w mieście, w którym żyjemy. Prace nad grą, rozwijają zdolności geograficzne, orientacji w przestrzeni, wiadomości historycznych i poznania bliżej małej ojczyzny.

Code Week 2019

W ramach akcji EU Code Week 2019 społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w dniu 7 października br. rozpoczęła przygodę, zabawę i naukę z kodowaniem. Pani Dyrektor Alicja Puzoń razem z klasą 1a rozpoczęła inicjatywę od odkodowania obrazka.
W ramach zgłoszonych wydarzeń od 7 do 18 października będą realizowane ciekawe projekty. np. Kodowanie nie takie straszne – odkoduj obrazek, Kreatywna gra zabawny koralik – kodowanie, Zakodowana orkiestra- kodowanie offline, Matematyczne kodowanie – sudoku, Makeblock konstruuj swoje marzenia mBot, Programowanie w środowisku scratch – AKWARIUM, Kodowanie bez komputera w 1-3.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Puzoń przecinając wstęgę i wypowiadając formułę „IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważam za otwarty”, również jako pierwsza przystąpiła do egzaminu zdając go błyskawicznie.
Z tej okazji przy ogromnej pomocy uczniów klasy 3, Anna Sporys i Ewelina Ślęczka przeprowadziły egzaminy, które pomyślnie zdało 49 uczniów i jednocześnie otrzymało Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Egzaminatorzy mieli okazję również sprawdzić „tabliczkową wiedzę” pracowników naszej szkoły, wręczając im Certyfikaty MT Expert
Dziękujemy Mistrzom, dziękujemy Koordynatorom, dziękujemy Egzaminatorom oraz wszystkim uczestnikom.

To była dobra i pożyteczna zabawa.

 

Zawody miejskie w tenisie stołowym

 W dniu dzisiejszym odbyły się zawody miejskie w tenisie stołowym. Reprezentacja Naszej szkoły zajęła IV miejsce wśród dziewcząt (Magdalena Czudek, Magdalena Krótki)
i VII miejsce wśród chłopców (Kacper Łukosz, Rafał Stawicki)
Gratulujemy zaangażowania i sportowego ducha walki.