„Młodzi głosują”

9 października w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” , uczniowie z klas VII i VIII naszej szkoły zorganizowali i przeprowadzili prawybory do sejmu RP.
Najpierw zespoły uczniowskie z  klas VIII przeprowadziły akcję uświadamiającą klasy VII czym jest demokracja, jaką rolę odgrywają w niej wybory, jak należy głosować, jak przygotować się do świadomego oddania głosu.
Następnie przygotowano plakaty wyjaśniające czym jest demokracja, dlaczego należy głosować  i  jak głosować.

Ukoronowaniem działań był udział w szkolnych prawyborach.

W składzie młodzieżowej komisji wyborczej zasiedli

– jako przewodnicząca Maja Koprzywa

– jako członkowie: Aleksandra Kukuczka, Paulina Grygierzec, Adam Studnicki, Paweł Waliczek, Karolina Gajda, Dominik Giziński, Kacper Łukosz, Roksana Kaczmarek, Dominika Szwedka, Gracjan Wawak.

Głosowanie przeprowadzono na dwóch długich przerwach. Każdy wyborca musiał posiadać legitymację lub dokument ze zdjęciem, oraz złożyć podpis na liście klasowej potwierdzający odbiór karty do głosowania. Głosowanie było tajne – głosowano w kabinach, powszechne – uprawnieni byli wszyscy uczniowie klas VII i VIII, wolne – głosowały te osoby, które chciały, bez przymusu i równe –każdy mógł oddać jeden głos i  każdy z nich był tak samo ważny.

Uprawnionych do głosowania z klas VII i VIII było 183 uczniów

Oddano 122 głosy, w  tym ważnych 117, głosów nieważnych było 5.  Frekwencja wyniosła 67%

 Wyniki prawyborów:

  1. Koalicja Komitetów Wyborczych Koalicja Obywatelski i Zieloni – 31 głosów
  2. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 28 głosów
  3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  – 22 głosy
  4. Komitet Wyborczy Stronnictwo Ludowe – 20 głosów
  5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 16 głosów

Opiekę nad akcją sprawowali nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: Stanisław Pięta i Stanisław Gola.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji akcji „Młodzi głosują” i przyczynili się do upowszechnienia zasad demokracji.

Więcej informacji ukazują zdjęcia z prawyborów.