Wycieczka do Sądu Rejonowego w Pszczynie

Motto wycieczki przedmiotowej do Sądu Rejonowego w Pszczynie

Ius est ars boni et aequi

(łac. tłum.:  Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne).

Jest to paremia, czyli sentencja, przysłowie, sformułowana przez rzymskiego prawnika Publiusa  Iuventiusa Celsusa w II w. n.e. Jak widać, mimo upływu czasu, rzymskie określenia prawne mogą stanowi ć podstawę także współczesnego wykonywania i stosowania prawa.

10 października 2019 roku uczniowie klasy VIII E w ramach wyjazdu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie odwiedzili  II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Młodzież zapoznała się z krótka historią Pszczyny, ale przede wszystkim z pracą sądu, jego historią, architekturą budynku, zakresem rozstrzyganych spraw, przebiegiem procesu karnego, sposobem orzekania o przekroczeniu czy złamaniu prawa. Poznała wokandę, czyli kolejność wywoływania spraw sądowych, oraz w praktyce procesu prawa oskarżonego, sposób pracy sędziego, prokuratora i protokolanta.

Sędzia wyjaśnił nam określenia: apelacja, prawomocność wyroku, zaskarżenie uchylenia wyroku, ławnik, dowody procesowe, kiedy przysługuje prawo do obrońcy z urzędu i wiele innych.

Uczestnicy wycieczki  wypełniali kartę pracy w której sprawdzano znajomość w/w określeń i wiadomości.

Ogromne podziękowania składamy Pani z sekretariatu sądu, za umożliwienie tej wizyty. Procesowi przewodniczył Sędzia Sądu Rejonowego Wydziału Karnego i Wydziału Wykonywania Orzeczeń Artur Kot,  który nie szczędząc własnego czasu, w bardzo przystępny sposób, wprowadzał naszych uczniów w zasady pracy sądu, jego specyfikę oraz prawnicze i sądowe niuanse (m.in. dowiedzieliśmy się, że za ogłoszenie fałszywego alarmu bombowego grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, za posiadanie narkotyków do 8 lat, za składanie fałszywych zeznań do 3 lat więzienia, a także, że zawieszenie wyroku, czyli warunkowe odroczenie odbywania kary, dotyczy tylko wyroków do 1 roku więzienia).

Opowiedział jaką drogę należy przebyć , aby zostać sędzią w RP.

Zobaczyliśmy także obecny hotel PTTK  (dawniej areszt śledczy), będący elementem zespołu budynków sądu w Pszczynie, oraz budynek III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Dziękujemy za opiekę nad naszą wycieczką Pani Edycie Głombek , ze szkolnej biblioteki.

Stanisław Gola