Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Zapisy do klasy pierwszej SP 10

Od dnia 01 do dnia 31 marca br. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2018/19.

Zapisu dokonuje się na odpowiednich formularzach dostępnych pod adresem KLIKNIJ, które po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 (Czechowice-Dziedzice, ul. Polna 33) w wyżej podanym terminie. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularze dostępne są również w sekretariacie zespołu.

Zapisy do przedszkola

W zakładce Przedszkole/Zapisy do przedszkola/znajdą Państwo informacje związane z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2018/19. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

School’s spelling competition

On the occasion of International Day of Native Language, on February 2st, 2018, the school’s spelling contest took place for the fifth time.
Pupils from grades 7, 2 and 3 in junior high school wrote texts full of spelling and punctuation traps. In the Jubilee Year of the 100th anniversary of regaining independence by Poland, the subject of dictation were symbols emphasizing independence and national identity.

THE CHAMPIONS OF ORTHOGRAPHY:
among students of grades 7 – Natalia Pławecka and Julia Pawlus,
among students of grades 2 – Emilia Legut,
among students of grades 3 – Maciej Białek.

konkurs krasomówczy

Laureaci XX ogólnopolskiego konkursu krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.
Ogólnopolski konkurs krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie w wieku od 13 do 20 lat. Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Nieszczęsny dar wolności” ks. prof. J. Tischner. Organizatorem głównym został Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, partnerami: Związek Górnośląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego. Honorowym patronatem objęli projekt minister edukacji narodowej, marszałek województwa śląskiego, śląski kurator oświaty, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego, poseł do parlamentu europejskiego prof. Jerzy Buzek, Rada Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ w Krakowie. Etap I konkursu odbywał się w WOM Bielsko-Biała i brali w nim udział uczniowie z południowej Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Mikler, Przemysław Dłubis, Marta Drezner, Kasia Kondek i Daria Kamińska. Laureatami I etapu zostali Przemysław Dłubis i Marta Drezner. Kolejny raz wygłosili swoje przemówienia w Czeskim Cieszynie w polskim gimnazjum im. J. Słowackiego i byli uczestnikami etapu regionalnego. W czasie konkursu odbywały się również warsztaty krasomówcze prowadzone przez p. dr Łucję Staniczek i p. Katarzynę Zioła-Zemczak. Nasi uczniowie w czasie publicznych wystąpień skorzystali z możliwości zaprezentowania swoich poglądów na temat życia w wolnym kraju. Wysoko została oceniona samodzielność ich sądów i sposób wypowiedzi, a także umiejętności retoryczne potrzebne w czasie wygłaszania przemówienia. Serdecznie gratulujemy!

 

Turniej piłki nożnej halowej dziewcząt

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły brała udział w turnieju piłki nożnej halowej, który tradycyjnie organizowany jest z okazji Dnia Kobiet. Turniej rozegrany został w piątek dziewiątego marca na hali przy GP nr 2.
Głównym celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej i aktywności fizycznej.
Wszystkie uczestniczki turnieju otrzymały złote medale i kwiaty.
Patrycja Firagek z naszej drużyny, wybrana została za najlepszą bramarkę turnieju.

V szkolne dyktando

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  21 lutego 2018 r. odbyło się V szkolne dyktando.
Z tekstem najeżonym pułapkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi zmierzyli się uczniowie klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjalnych. W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  tematem dyktanda były symbole podkreślające niezależność i narodową tożsamość.
 
MISTRZAMI ORTOGRAFII zostali:
wśród uczniów klas 7 – Natalia Pławecka i Julia Pawlus,
wśród uczniów klas 2 – Emilia Legut,
wśród uczniów klas 3 – Maciej Białek.

INTERNATIONAL ACTIVITIES WITH „IGNACY”

„We inflame the flame of knowledge” – this year’s slogan of the national project „Być jak Ignacy”. Our school has decided to include other Polish schools abroad and foreign schools with whom we cooperate.

The international activity proposed by our school was joined by:

– Polish Saturday School in Sambor in Ukraine

– Polish School from Barcelona in Spain

– Polish Kindergarten in Třinec from the Czech Republic

– School Consultation Point from Milan in Italy

– Gymnázium sv. Andreja in Ružomberok in Slovakia.

The task for the schools was to perform a poster on the topic of a selected Polish scientist using any technique of art. This could be either individual or group work.

THE PROJECT „BYĆ JAK IGNACY”

We have been implementing the program „Być jak Ignacy” since January.  In February, students of our school carried out 2 blocks of classes that were devoted to Maria Skłodowska-Curie.

Students got to know the biography of the Nobel Prize winner by scanning QR codes, created atomic element models and carried out experiments.