JESIENNE DRZEWO

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt „JESIENNE DRZEWO”

Format pracy: A3 lub A4
Technika: dowolna
Termin dostarczania
prac: 27.10.2017r.  

Prace podpisane (Imię, nazwisko, klasa)
proszę składać u wychowawców klas.
Dla wszystkich uczestników przewidziane dyplomy.

Organizator: Ewelina Ślęczka, Anna Sporys

 

Regulamin konkursu plastycznego pt.„Jesienne drzewo”

 1. Organizator konkursu: Ewelina Ślęczka, Anna Sporys
 1. Uczestnicy: uczniowie klas 1
 1. Tematyka pracy plastycznej: należy wykonać prace plastyczną przedstawiającą jesienne drzewo.
 1. Format pracy: A4 lub A3
 1. Technika wykonania pracy: dowolna
 1. Termin i miejsce składania prac: 27.10.2017r. wychowawcy klas 1
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
 • Konkurs nie obejmuje prac z gotowych elementów tj. kolorowanka.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko autora, klasa).
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikację pracy w Internecie.
 1. Ocena:
 • Zgodność pracy z tematem
 • Pomysłowość, oryginalność
 • Staranność, samodzielność
 • Estetyka i efekt wizualny
 1. Nagrody:
 • Spośród prac zostaną wyłonione trzy miejsca, które zostaną nagrodzone.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy
 • Wyniki konkursu zostaną podane 31.10.2017r