Honorowa Odznaka Gimnazjalisty – regulamin

Honorowa Odznaka Gimnazjalisty w Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach – Dziedzicach.

 1. Honorową Odznakę Gimnazjalisty otrzymują uczniowie, którzy kończą naukę
  w gimnazjum.
 1. Odznakę wręcza się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich.
 1. Honorową Odznakę Gimnazjalisty przyznaje się uczniowi, który wyróżnił się
  w dziedzinach: kultura i sztuka, sport, oświata i nauka, lub wykazał się wyjątkową postawą.
 1. Honorową Odznakę Gimnazjalisty przyznaje się uczniowi o wysokiej kulturze osobistej, który:
 • w sposób szczególny zapisał się w historii gimnazjum;
 • aktywizował życie szkolne inwencją twórczą, zmysłem organizacyjnym;
 • przyczynił się do tworzenia chlubnej wizytówki szkoły poprzez działalność, osiągnięcia lub postawę.
 1. Do końca maja danego roku każdy pracownik pedagogiczny gimnazjum ma prawo zgłosić do Kapituły wniosek o przyznanie Honorowej Odznaki Gimnazjalisty.
  W skład Kapituły wchodzą:
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego;
 • opiekun Rzecznika Praw Ucznia;
 • troje wychowawców reprezentujących każdy poziom klas;
 • pedagog lub psycholog;
 • dyrektor lub jego zastępca.
 1. Kapituła przedstawia dyrektorowi szkoły kandydatury do Honorowej Odznaki Gimnazjalisty wraz z ich uzasadnieniem na 7 dni przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną.
 1. O przedstawieniu kandydatury Kapituła decyduje zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym i w obecności co najmniej czterech swych członków.
  W przypadku uzyskania przez kandydata równej ilości głosów za i przeciw, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.
 1. Decyzję o przyznaniu Honorowej Odznaki Gimnazjalisty podejmuje w formie uchwały Rada Pedagogiczna Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach na końcoworocznej konferencji klasyfikacyjnej.