Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki
Korekcyjno-Kompensacyjnej
przy Gimnazjum Publicznym Nr 1
im. Ks. J.Twardowskiego
ul. Polna 33
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. 32 215 55 09 w.26
Kom. 607 233 328
Sekretariat czynny: poniedziałek-czwartek 14.00 -18.00
Piątek- konsultacje po uprzednim kontakcie telefonicznym
www.gp1@zsp2.czechowice-dziedzice.pl

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej powstał w ramach „Programu profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży w gminie Czechowice-Dziedzice” w 2006 roku.Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 7 – 19 lat z dysfunkcjami w budowie ciała z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.
Organizacja pracy w Ośrodku:

 • zapisu dziecka do Ośrodka dokonują Rodzice/Opiekunowie w pierwszych dwóch tygodniach września każdego roku szkolnego
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone są wg harmonogramu w godzinach popołudniowych
 • odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut dla każdego dziecka przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego
 • uczestnicy zajęć objęci są specjalistyczną opieką lekarza chirurga, ortopedy-traumatologa, który wykonuje badania diagnozujące i kontrolne
 • zajęcia są otwarte dla rodziców, którzy mogą obserwować ćwiczące dzieci i brać w nich czynny udział
 • rodzice otrzymują od nauczycieli indywidualny instruktaż ćwiczeń domowych i ściśle współpracując z nauczycielem nadzorują ich wykonywanie w domu
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzą nauczyciele:
  mgr Joanna Pielech- kierownik Ośrodka
  – mgr Iwona Baścik
  – mgr Marek Pietrzyk – koordynator Programu

Nowość!
Zapraszamy na indywidualne konsultacje wad postawy ciała dzieci i dorosłych.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie wraz z doborem ćwiczeń domowych przez pana mgr Ryszarda Harężlaka – autora metody „Asymetrycznej korekcji skolioz”.
Konsultacje odbywają się w soboty w Gimnazjum Publicznym nr 1
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33 w siedzibie Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej /wejście od strony boiska/
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty konsultacji:
KONTAKT: Ryszard Harężlak 603 757 407/ w czwartki po godz 18.00/