Rada rodziców

Rada Rodziców na posiedzeniu  wybrała nowy skład Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  – przewodnicząca  Małgorzata Balon

– zastępca             Joanna Koziełek

– sekretarz            Anna Kucharczyk

  – skarbnik             Małgorzata Maciejczyk

Równocześnie Rada podjęła decyzję o wysokości składki na fundusz Rady w wysokości 50 zł.

Pieniądze można wpłacać w ratach bezpośrednio na konto z podaniem w tytule przelewu nazwiska ucznia i klasy, jak również za pośrednictwem wychowawcy.

Rodzice mający dzieci w różnych klasach mogą wpłatę podzielić  pomiędzy poszczególne oddziały.

Konto Rady Rodziców    22845300020000362330000010