Regulamin nagrody serca

Regulamin „NAGRODY SERCA”
przyznawanej przez Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach – Dziedzicach na wniosek komisji w składzie:
zastępca dyrektora
pedagog szkolny
psycholog szkolny
wychowawcy – po jednym z każdego poziomu klas
uczniowie – po jednym z każdego poziomu klas wytypowani przez Samorząd Uczniowski

Nagroda przyznawana jest na trzech poziomach:
Klasa I
Klasa II
Kasa III

Kandydatów do nagrody mogą zgłosić uczniowie i nauczyciele w formie pisemnego wniosku uzasadniającego wybór, z uwzględnieniem charytatywnej działalność kandydata na rzecz innych osób. Wniosek składa się do sekretariatu szkoły do końca maja danego roku szkolnego.

Komisja, przyznając Nagrodę Serca, w szczególności będzie brała pod uwagę działalność kandydatów w obszarach:
1. organizacja i udział w zbiórkach pieniędzy lub przedmiotów na cele społeczne
2. pomoc w hospicjach, domach opieki społecznej, przedszkolach, domach dziecka itp.
3. działania proekologiczne
4. nieodpłatna pomoc innym w nauce
4. działania na rzecz zwierząt
5. udział w akcjach propagujących idee prospołeczne
7. postawa etyczna w życiu codziennym
8. działalność społeczna w szkole – inicjatywy własne.