Rozkład dnia

Grupa 3-latków

5.30 – 8.00        schodzenie się dzieci do przedszkola,

                          zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.20        zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia

                          rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy

                          kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

                          Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30        przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00        śniadanie

9.00 – 10.00      realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 – 11.00    spacery, zabawy dowolne i ruchowe na placu zabaw lub na sali

11.00 – 11.15    przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.15 – 12.00    przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 13.50    leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.50 – 14.00    przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.15    podwieczorek

14.15 – 16.30    ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie

                          opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie

                          fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

16.30 – 17.00    rozejście się dzieci do domów

             

Grupa 4-5-latków

5.30 – 8.00       schodzenie się dzieci do przedszkola.

                         Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.20       zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia

                         rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy

                         kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

                         Ćwiczenia poranne

8.20 – 9.00       przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.30     realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.30 – 11.30   spacery, zabawy dowolne i ruchowe na placu zabaw lub na Sali

11.00 –11.15 /11.30     przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.13 – 12.00   przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 12.30    odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

12.30 – 13.50    ćwiczenia indywidulane z dziećmi, zajęcia logopedyczne, gry i zabawy

                          stolikowe, zabawy wg zainteresowań dzieci

13.50 – 14.15    przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15 – 16.30    ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie

                          opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytanie

                          fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

16.30 – 17.00    rozejście się dzieci do domów

 

Grupa 5-latków

5.30 – 8.00          schodzenie się dzieci do przedszkola.

                            Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.15          zabawy integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia rozwijające

                            percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na

                            tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8.15 – 8.30          ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00          przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.00        realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 – 11.30      spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali.

                            Przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.30 –12.00       przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 12.30      przygotowanie do nauki języka angielskiego

12.30 – 13.00     ćwiczenia relaksacyjne                

13.00 – 14.00     zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy,

                           piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury

                           dziecięcej, /czytanie bajek fragmentów książek/, zabawy dowolne

                           na Sali lub na placu zabaw  

14.00 – 14.15    przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15 – 17.00    ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości

                          i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,

                          zabawy według zainteresowań na sali zabaw

 

Grupa 6-latków

5.30 – 8.00          schodzenie się dzieci do przedszkola.

                            Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci

8.00 – 8.15          zabawy integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia rozwijające

                            percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na

                            tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8.15 – 8.30          ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00          przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.00        realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 – 11.00      spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali.

11.00 – 11.30      Przygotowanie do nauki języka angielskiego

11.30 –12.00       przygotowanie do obiadu, obiad

12.00 – 12.30      relaksacja              

12.30 – 14.00      zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy,

                            piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury

                            dziecięcej, /czytanie bajek fragmentów książek/, zabawy dowolne

                            na sali lub na przedszkolnym placu zabaw  

14.00 – 14.15     przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15 – 17.00     ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości

                           i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,

                           zabawy według zainteresowań na sali zabaw